۱۲۸ واحدی شهرک بعثت

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

  • محل پروژه: ماهشهر – شهرک بعثت

  • زیربنا: ۲۲۵۰۰ مترمربع 

  • محوطه سازی: ۵۱۰۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : مرداد ۱۳۷۱

  • مدت قرارداد : ۱۳ ماه