بیمارستان عسلویه

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : سازمان تامین اجتماعی – شرکت خانه سازی ایران

  • محل پروژه: عسلویه

  • زیربنا: ۱۷۰۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : بهمن ۱۳۸۴

  • مدت قرارداد : ۲۲ ماه