دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

  • محل پروژه: تهران

  • زیربنا: ۲۲۱۸۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : اسفند ۱۳۷۵

  • مدت قرارداد : ۲۰ ماه