رستوران و محوطه هتل های بعثت

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

  • محل پروژه: ماهشهر – شهرک بعثت

  • زیربنا: ۲۹۰۰ مترمربع 

  • محوطه سازی : ۲۶۰۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : مرداد ۱۳۷۱

  • مدت قرارداد : ۱۲ ماه