سفارت جمهوری کره جنوبی

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : سفارت جمهوری کره جنوبی

  • محل پروژه: تهران

  • زیربنا: ۳۷۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : دی ۱۳۷۷

  • مدت قرارداد : ۱۶ ماه