شهرک ۱۸۳ واحدی بوستان

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت پتروشیمی کارون

  • محل پروژه: ماهشهر – شهرک بعثت

  • زیربنا: ۴۲۰۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : آبان ۱۳۸۴

  • مدت قرارداد : ۱۸ماه