هتلهای حافظ و سعدی و فردوسی ماهشهر

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

  • محل پروژه: ماهشهر – شهرک بعثت

  • زیربنا: ۱۵۵۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : اسفند ۱۳۶۹

  • مدت قرارداد : ۸ ماه