۱۰۸ واحدی شهرک بعثت

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت پتروشیمی لاله

  • محل پروژه: ماهشهر – شهرک بعثت

  • زیربنا: ۱۷۰۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : فروردین ۱۳۸۴

  • مدت قرارداد : ۱۲ ماه