۱۲۰ واحدی شهرک بعثت

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

  • محل پروژه: بندر ماهشهر

  • زیربنا: ۱۶۸۰۰ مترمربع 

  • محوطه سازی: ۴۵۰۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : خرداد ۱۳۶۹

  • مدت قرارداد : ۱۱ ماه