۱۸۷ واحدی شهرک پردیس

جزئیات پروژه

  • وضعیت : اتمام پروژه / تحویل قطعی

  • کارفرما : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

  • محل پروژه: شهر جم

  • زیربنا: ۳۵۰۰۰ مترمربع 

  • شروع پروژه : شهریور ۱۳۸۲

  • مدت قرارداد : ۱۶ ماه